Energie Besparen Gooi en Vecht

2013

Projectcampagne ‘Energie besparen door woningverbetering’, voor 10 deelnemende gemeenten in de regio, inclusief Eemnes. Advies en uitwerking t.b.v. collectief communicatieplan en operationele coördinatie, inclusief ontwikkeling & oplevering regionale website bij de campagne en organisatie van het Kick-off event in oktober 2013.

Gemeente Tiel

Organisatie & Ontwikkeling

2012

Interne communicatie bij cultuur- en structuurverandering gemeente Tiel. Verandertraject : Regiosamenwerking – Organisatie- Cultuur & Werkstijl - Decentraal Beleid. Communicatie, kennisplatform, faciliteiten (intranet, ICT/IM). Inclusief trainingen en bijeenkomsten.

Gemeente Bussum

Communicatie BMO, Sociale Zaken, Ruimte & Duurzaamheid

2009 - 2011

In- en externe communicatie voor gemeente Bussum, voor BMO & gemeentelijke herindeling, BMO Projectmatig- en klantgericht werken, Sociale Zaken & minimabeleid, Duurzaamheid & netwerkplatform Bussum Bewust (burgerinitiatieven en maatschappelijk ondernemen), Samenleving & CJG , Ruimte & lobby Spoor & Infrastructuur. Incl. presentaties, bijeenkomsten en evenementen.

LARAISON - Lara Verheij

Als professionele, betrokken, positieve en creatieve vakvrouw, met een groot hart voor mens, cultuur en maatschappij, werk ik bovenal voor gemeenten en provincies, naast diverse, al dan niet aan overheid gerelateerde organisaties in de (non- & semi-) profit sector.

Als proactieve, ervaren adviseur ben ik een sterke sparringpartner voor uw bestuur en organisatie, voor communicatie- en projectteams, voor collega's en netwerkpartners. In gelijke mate een strategische en planmatige manager die vorm en inhoud geeft aan de (collectieve) visie en deze van concrete stippen op de horizon voorziet, als dat ik een praktische teamspeler ben, die papieren plannen omzet naar concrete samenwerking, praktische uitvoering en tastbaar resultaat.

Als regisseur voor beleid en uitvoering, met helikopterview en oog voor detail, sta ik zelf ook graag en vaak 'met de voeten in de klei'. Met communicatie als integraal onderdeel van het grote geheel. Met aansprekende activiteiten, tools en middelen op maat, een proactieve pers- en (social) media aanpak en adequate (netwerk)platforms voor informatie- en kennisuitwisseling. on- en offline. Voor optimale samenwerking, integrale bedrijfsvoering en vraaggerichte dienstverlening.

Als project- en teamleider ben ik een inspirerende, motiverende vraagbaak en coach, die staat voor de (collectieve) integrale visie, aanpak en werkstijl. Met de juiste bundeling van krachten, expertise en ervaring binnen elk team. En met oog voor de (persoonlijke) ontwikkeling van de teamleden, die ook de slagkracht en eenheid ten goede komt.EXPERTISE

• Bestuursadvies & beleidsadvies

• Project- & procesmanagement

• Organisatieontwikkeling & verandermanagement

• Communicatieadvies, -coördinatie & uitvoering

• Risico- & crisiscommunicatie

• HR & arbeidsmarktcommunicatie

• PR & woordvoering

• Zakelijk leiding & bedrijfsvoering

• Fondsenwerving & crowdfunding

• Digitale dienstverlening & marketing

• Stakeholder- & community management

• Evenementen & congressenDOMEINEN

- Organisatie, management & communicatie (BMO)

- Veiligheid & risicomanagement

- Sociaal domein, werk, inkomen & zorg (3D)

- Cultuur, onderwijs & welzijn

- Ruimte, milieu & duurzaamheid

- MVO, economie & bedrijven